PER QUÈ TREBALLAR AMB DESERVEIS?

Aquí li exposem els 10 motius per treballar amb nosaltres:

1º Experiència

La nostra trajectòria professional va començar l’any 2001 i després de quasi 15 anys ens hem consolidat en el mercat superant tots els obstacles que moltes altres no han pogut superar.

2º Tracte personal

Tenim un tracte personal i directe amb el nostre client i de forma periòdica amb la gerència de l’empresa.

3º El nostre equip especialitzat

El nostre equip treballa directament amb el client per trobar els punts febles i millorar en tot moment l’operativa del servei.

4º Atenció 24 Hores

Disposem d’una central de Serveis 24 hores durant els 365 dies l’any.

5º Operativa en constant evolució

La Operativa es confecciona de forma consensuada amb el client i amb els nostres professionals.

6º Equip de substitució

En tot moment disposem de personal necessari i qualificat per desenvolupar la operativa dins del seu negoci en cas de substitució del personal adscrit al servei.

7º Personal Qualificat

La nostra plantilla només hi cap personal qualificat per desenvolupar les funcions per les quals han estat contractats, sigui amb personal per control d’accessos com personal auxiliar per desenvolupar diferents tasques auxiliars (neteja, recepcionistes, personal  de manteniment, hostesses, …etc). L’empresa forma a tot el seu personal segons la necessitat del Client i sense càrrega econòmica addicional.

8º Documentació Confidencial

En qualsevol moment ens pot demanar documentació confidencial referent a la nostra empresa: Certificats de Seguretat Social o d’Agència Tributària, Rebuts de pòlisses d’assegurances, TC2, TC1, Riscos Laborals, etc. Els tindrà en el seu poder abans de 48 hores.

9º Assessorament Legal

En qualsevol moment ens pot demanar assessorament legal respecte els requisits aplicables a l’activitat subcontractada.

10º Pòlissa de Responsabilitat Civil

Disposem d’una pòlissa de RC de 300.000 Euros per respondre als danys derivats de l’actuació del nostre personal a les seves instal·lacions.

Deserveis.cat by GraficAdver